Ordförande              Kjell Sundström

Vice ordförande       Eva Sandsgård

Sekreterare              Elisabeth Reinholdsson

Kassör                      Kent Andersson

Övriga styrelseledamöter

                                    Ingegerd Gunnarsson

                                    Gunnel Andersson

Suppleanter               Mait Larsson o  Nils Larsson