Ändring Av plats

O.B.S

Gemenskapsdagen är flyttad till Brunskog-Skutbroudden p.g.a. Dubbelboknng