RPG:s Riksstämma Pressmeddelande

Pressmeddelande RPG:s riksstämma 2018

– RPG är en röd matta rakt in i regeringen och till ministrar i vårt land, en fantastisk påverkansmöjlighet. Jag förstår inte varför inte våra kyrkor fattar det. Det sa avgående styrelseledamoten P-O Klint vid RPG:s riksstämma i Jönköping.

Riksstämman fattade flera beslut som kommer att ha avgörande betydelse i arbetet som nya stadgar och om framtida riksstämmor.

RPG hade under 25-26 maj riksstämma i Jönköping. Närmare 200 ombud från hela landet samlades i Pingstkyrkan.

 Riksförbundet Pensionärsgemenskap är den enda pensionärsförbundet i Sverige som vilar på den kristna värdegrunden och som är öppen för alla. Det påverkar naturligtvis arbetet i synnerhet när det gäller gemenskapsformer och påverkansarbetet.

RPG deltar i Regeringens pensionärskommitté, Socialstyrelsens äldreråd, Pensionsmyndighetens pensionärsråd och statens pensionsverks pensionspanel.

 – Vi behöver vara med och påverka så mycket som möjligt i rätt riktning, där våra värderingar får genomslag. Det är inte säkert att vi som är pensionärer idag får del av det, men förhoppningsvis de som blir pensionärer om 30-40 år, sa ordförande Monica Blomberg.

 Riksstämman antogs nya stadgar, som kommer att gälla samtliga RPG föreningar i landet. Vidare togs även beslut att riksstämman äger rum vart tredje år, istället för vartannat år som det varit tidigare. 

 

Direktor Eva Henriksson påpekade vikten av ordning när det gäller medlemsregister med anledning av GDPR. Likaså de unika möjligheterna som finns till försäkringsskydd för medlemmar.

RPG kommer fortsättningsvis att arbeta med att utveckla policyprogrammet, försäkringsfrågor och arbetet med äldres hälsa med betoning på äldres ökande alkoholanvändning.

Daniel Höglund, Älvängen presenterade en marknadsföringsplan som ska gå ut till föreningar, för få fler medlemmar.

 Monica Blomberg, Finspång valdes till förbundsordförande för RPG. Monica valdes in i förbundsstyrelsen 2012 och utsågs i juli 2016 till tillförordnad ordförande efter Berndt Holgerssons bortgång. 

 Övriga valda styrelseledamöter är Bo Björksten, Stockholm, Daniel Höglund, Älvängen, Ann-Christin Lindbom, Veberöd, Roland Eckerby, Habo, Berndt Wikman, Sundsvall, Ewa Sundkvist, Örebro, Sonja Helsingwall, Skövde, Karl-Gunnar Nordanstad, V Fröliunda, Jan-Erik Ågren, Uppsala och Per-Martin Jonasson, Sävar.

Erling Olmosse, Umeå och P-O Klint, Hönö hade avsagt sig omval och avtackades.

Förutom förhandlingar bjöds riksstämman på utomordentlig musikunderhållning med gladjazz med Corgi JazzBand och en kvällskonsert med pingstkyrkans symfoniorkester.

För mer information kontakta RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg, telefon 070 - 2116960 eller direktor Eva B. Henriksson telefon 076 – 1300490.

 

Mer kan läsas på adress enligt nedan:

http://www.rpg.org.se/om-rpg/rpgs-riksstamma-2016/

Monica Blomberg Förbundsordförande