RPG:s arbete och gemenskap byggs på Kristna värderingar

Att Utifrån ett kristet perspektiv visa omsorg om varje människa

och samtidigt kunna ifrågasätta orättfärdighet och utestängande.