Kontakta oss

Här kan Du skriva Din fråga/meddelande till oss. Det går också bra att ringa.

ordförande:                Kjell Sundström   sundstrom.kjell@telia.com   mob: 070 322 89  60

Vice ordförande:       Eva Sandsgård                                                        mob; 070 587 65 98

Kassör:                       Kent Andersson  gunelochkent.andersson@gmail.com  mob: 070 623 51 74

Mailadress till föreningen:   info@rpgisunne.se