Varför RPG  RiksförbundetPensionärsGemenskap

Som pensionär har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation.

Upplever Du att kristna värderingar och som värdegrund är något värdefullt i dagens samhälle och tillvaro, så är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och politiskt oberoende pensionärsorganisation som vill värna om människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. Du behöver inte vara pensionär. Verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga i vitala frågor. RPG har ca 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt om i hela landet. 

Intressebevakning

Pensionärsråd eller pensionärskommitté inom landssting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter. 

Även RPG Riks finns med i riksdagsgrupper och företräder och påverkar våra intressen

I Sunne har vi representant  i  Sunnes Lokala Pensionärsråd  och kan påverka beslutsfattare i de frågor som önskar föra fram 

Gemenskap

Som medlem i RPG Sunne kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter

  • ·         Du får berikande gemenskap i RPG-föreningen
  • ·         Du är försäkrad i samband med alla RPG-arrangemang
  • ·         Du får inbjudan till resor och utflykter
  • ·         Du får möjligheter att delta i resor och utflykter     

Förmåner 

Kostnadsfritt Smart Seniorkortet som kan beställas tel. 08-410 426 10 eller http://www.smartsenior.se rabattkod RPG2016

 

Ett kort med många rabatter och förmåner 

Vid aktivering av smartsenoirkort skall "medlemsnummer pensionärsförbund" anges. Detta nr är för Sunne RPG 5251 

RPG:s Medlemsförsäkringar erbjuder många förmånliga liv - och olyckfallsförsäkringar till RPG-medlemmar. 

10% rabatt på SJ-tåg inom Sverige + till o från Köpenhamn och Oslo

Rabattkod RPG10 när Du löser biljett 

Medlemskap

Att vara medlem kostar år 2017 300 kr per person. I medlemskapet ingår då prenumeration på tidningen Seniorposten, 5 nummer per år

 

Vill Du veta mera, kontakta:

Ordf.  eller  Vice ordförande