Distriktets Årsstämma 2020 i Karlskoga

Kallelse till årsstämma
för Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt
torsdagen den 12 mars 2020
på Karlskoga Folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Program (preliminära tidsangivelser)
09.45 Anmälan, ombudsregistrering, servering
10.15 Samling med andakt och parentation
10.30 Förhandlingar. Information och delgivning
12.00 Lunch
13.00 Eva Friman. Föreläsning om projekt i Nepal.
Ewa Sundkvist från förbundsstyrelsen har ordet.
14.30 Avslutning, servering
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Avgift 75:- per deltagare.
Varje förening har rätt att sända ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, men alla RPG-medlemmar är välkomna att vara med. Vi önskar som vanligt att stämman blir välbesökt och att varje förening i distriktet ska vara representerad. Vi hälsar också våra direktanslutna RPG-are hjärtligt välkomna.
Anmäl deltagande senast lördag 7 mars på tel.019/ 32 14 04 eller
e-post: ingridstrom37@gmail.com
Gör gärna en gemensam anmälan för dem som kommer från samma förening eller plats. Markera vilken/ vilka som är valda ombud.
Varmt välkomna!
För distriktsstyrelsen
Ingrid Ström