Pensionärs-organisation
som är verksam på kristen
värdegrund

Verksamheten är förlagd till Missionskyrkan i Sunne
Välkommen att bli medlem och deltaga i våra samlingar
Se programmet Våren-23 genom att "klicka" på meny