Föreningens styrelse

Orförande               Kjell Sundström

Vice ordförande    Eva Sandsgård

Kassör                      Kent Andersson

Sekreterare             Elisabeth Reinholdsson

Övriga                       Gunnel Andersson

                                    Ingegerd Gunnarsson

                                    Mait o Nils Larsson

                                    

Se bilder på styrelsen nedan

 

 

 

Styrelsen från vänster övre raden: Elisabeth, Eva, Mait -mittenbilden,Nils. Undre raden fr.v. : Ingegerd,Kjell,Gunnel,Kent